Uppstart med Ozonetech

Bulle och kaffe hos Awave.

Att på miljövänligt sätt rena luft och vatten snabbt och effektivt är i dagens samhälle en konstant växande marknad. Ett företag som är världsledande inom detta är Ozonetech som (vilket namnet medger) främst renar med hjälp av ozon som oxidationsmedel.
En annan bransch som kan räknas som en konstant växande marknad är såklart webb och digitala lösningar, där vi själva kanske inte kan räkna oss som världsledande men i alla fall bäst i landet enligt oberoende bedömare.

Vad vore då inte lägligt om inte att låta våra två respektive expertiser göra gemensam sak, det vill säga skapa en fantastisk webb att marknadsföra Ozonetechs teknologier och möjligheter på? Varken vi själva eller Ozonetech kunde argumentera mot den saken, vilket ledde till att vi fick möjlighet att åka till dem och bli bjudna på schysst fika i riktigt snygga kaffemuggar.

Vad som kommer att komma ut från det hela står för tillfället skrivet i stjärnorna (eller rättare sagt; i en kravspecifikation tillsammans med ett designutkast) men beslutat är att bygga den med WordPress som CMS. Vår målsättning är densamma som alltid i nya spännande projekt – att få leverera en fantastisk samt utifrån befintliga behov välvald lösning som lyfter kundens verksamhet!