Vi släpper en ny responsiv webb åt Nicoccino (publ)

Nicoccinos hemsida

Inför Nicoccino Holding ABs notering på First North var det självklart för Nicoccino att säkerställa att företagets webbplats höll samma höga kvalitet som deras produkt.

Awave fick förtroendet av Nicoccino att ta fram en modern webbplats som samspelar med Nicoccinos grafiska profil och företagskultur. Awaves designers har utifrån de premisserna tagit fram en användarvänlig design med tydlig navigering och lättillgängligt innehåll.

Målgruppen för webbplatsen är i första hand befintliga och potentiella investerare. Av den anledningen har inte produkten fått den presentation och yta som normalt kan förväntas. Istället har aktieinformation, pressmeddelanden och annan information som en investerare främst efterfrågar fått ta mest plats.
www.nicoccino.se är utvecklad i senaste versionen av Drupal 7 av Awaves programmerare. Webbplatsen är tvåspråkig, har inbäddad video och integrationer för att hämta in aktie och investerarinformation.