Figma – Kraftfullt UI/UX-verktyg för designers

UI och UX design med Figma

När vi påbörjar ett nytt projekt måste vi gå igenom ett antal grundliga, men nödvändiga, steg för att säkerställa att projektets slutresultat möter både de visuella och tekniska behov som finns hos användaren samt kundens verksamhet.

För att hjälpa till med denna process är Figma vårt bästa designverktyg.

Figma är ett online-samarbetsverktyg som är perfekt för alla stadier av webb- eller applikationsdesign.

Förstudie

I början av ett stort webbprojekt är det viktigt att sammanfatta projektets krav och allt som behövs för att effektivt nå slutmålet. Figma är ett utmärkt verktyg för att dokumentera och dela analyser och research om projektets specifikation.

Wireframes

Wireframes är ett bra steg i början av designprocessen. Med hjälp av wireframes sätter vi upp en struktur och arrangerar grundläggande delar av en sidstruktur, baserat på slutsatser från förstudien. Fokus ligger på prioritering av innehåll, funktioner och avsedda beteenden.

Delning / Samarbete

Figma är ett onlineverktyg, så att samarbeta med en kund, designteam eller andra teammedlemmar, i alla designfaser, är mycket enkelt. Vem som helst kan lämna kommentarer direkt i filen så att vi enkelt kan få feedback

Prototypframställning

Figma är ett utmärkt verktyg för att skapa en prototyp av den slutliga produkten som gör att designteamet kan testa idéer innan de delas med kunden, och mer exakt innan de överlämnas till utvecklarteamet. Prototyper ger också designen mer liv och en realistisk känsla när den presenteras för kunden.

Slutlig design och handoff

När designen är slutgiltig och redo att skickas vidare till utvecklarna är Figma ett utmärkt handoff-verktyg. Det är lätt för utvecklaren att extrahera den information som behövs, såsom typografi, färger och mått. I Figma finns det också en inspektionsfunktion som innebär att en utvecklare kan få utdrag av genererad kod för designen, till exempel CSS. Sammanfattningsvis är Figma ett verktyg där vi kan gå från råmaterial till ett färdigutvecklat designsystem och produktprototyp, och samla allt på ett ställe.

Sammanfattningsvis är Figma ett verktyg där vi kan gå från råmaterial till ett färdigutvecklat designsystem och produktprototyp, och samla allt på ett ställe.

Om du behöver hjälp eller har fler frågor angående Figma eller IU/UX-design, tveka inte att kontakta oss.