Sökmotorernas historia

Sökmotorernas historia.

Idag har Google en näst intill unik position på sin marknad. Både i världen men i synnerhet i Sverige. Google dominerar  marknaden på ett sätt som vi sällan ser i andra sammanhang. Det brukar talas om att ungefär 90% av de som söker efter information på internet skulle välja Google framför någonting annat.

Detta har gjort att många av de andra sökmotorerna glöms bort. Inte bara de konkurrenter som finns utan även de som gått i graven. Vi har därför tagit fram en tidslinje som tar upp några av de sökmotorer vi minns men som även finns kvar idag: 

1993: 

Året då den första sökmotorn som använde sig av en så kallad sök-spindel kom till. JumpStation, som sökmotorn hette, var givetvis inte i närheten lika avancerad som våra sökmotorer idag. Intressant är däremot att likt idag, spindlades och indexerades hemsidor. Information om vad som hände sen med JumpStation är bristfällig och varför tåget inte fortsatte åka, låter jag vara osagt. 

1995: 

En gigant som tidigare utmanade, eller i alla fall försökte utmana Google föddes detta årnämligen Yahoo!. Under 1990-talet dominerade Yahoo marknaden och 2008 försökte Microsoft köpa upp företaget, men utan framgång. Microsoft la ett bud på hela 44 miljarder dollar, detta var dock ingenting Yahoo nappade på utan avvisade vänligt budet.  

Nästan 10 år senare, 2017, såldes Yahoo till det amerikanska telekomföretaget Verizon för en summa på 4,8 miljarder dollar. Givetvis en extremt stor summa pengar men den stora frågan är om de grämer sig lite trots allt i och med Microsofts enorma bud från 2008.  

I slutet av december samma år lanserades en av 90-talets stormakter bland sökmotorer, Altavista. Företaget var länge av en av de populäraste sökmotorerna men med tiden blev konkurrensen från Google och de andra jättarna för stor. Detta resulterade i att Yahoo tog över företaget 2003 och alla sök som skedde på Altavistas hemsida omdirigerades till Yahoos istället.  

1997:  

Det var först 2 år senare som Google lanserade sin söktjänst. Google behöver ingen större presentation. Som tidigare nämnt dominerar Google marknaden kraftigt idag och över 90% av alla som söker information på internet idag använder sig utav GoogleIdag äger Google även webbplatsen Youtube som är världens största sida för videoklipp.  

Detta år lanseras även den ryska sökmotorn Yandex. Företaget är idag rankat som den 5:e populäraste sökmotorn i världen.

1998: 

Microsoft lanserar söktjänsten MSN Search, en sökmotor vi idag känner igen som Bing. 

2000: 

Baidu lanseras i Kina. Baidu är idag världens näst största sökmotor och dominerar kraftigt i just Kina. 

2008: 

Duckduck Go lanseras. Söktjänsten fokuserar på användarnas integritet och sägs inte lagra information kring användarna. Duckduck Go sägs även inte skicka information till tredjeparts användare, något övriga sökmotorer gör.  

2009: 

Google blir allt starkare vilket skapar en oro hos konkurrenterna. Detta resulterar i att Microsoft och Yahoo startar ett samarbete för att tillsammans konkurrera ut Google. Resultatet blev det som vi känner igen idag, Bing 

 Givetvis går listan att göra betydligt mycket längre. Det finns mängder av företag som har försökt slå sig in på marknaden med blandade resultat. Det framgår tydligt att det är en bransch som är extremt tuff att slå sig in på med tanke på Googles dominans. Frågan vi ställer oss nu är om det finns något annat bransch där det finns en så tydlig dominant som Google. Detta inlägg avslutas med att rada upp de 5 största aktiva sökmotorerna:

  1. Google
  2. Baidu
  3. Bing
  4. Yahoo!
  5. Yandex