Varför behövs en webbstrategi?

Bakgrund
Idag är det viktigare än för bara några år sedan att ha en genomtänkt och långsiktigt webbstrategi. Förut var det ofta IT avdelning och möjligen någon från informationsavdelningen, som tillsammans utvecklade företagets webbplats, vissa satsningar var mer lyckosamma än andra. Under kommande år och framöver blir webbplatsen och sociala medier en avgörande spelare för hur man når nya kunder och kommunicerar med befintliga kunder. För att idag lyckas med verksamhetens webbnärvaro krävs en webbstrategi som är djupt förankrad i ledningen och i företagets uppsatta affärsmål. Tidigare handlade en webbstrategi ofta om att ”bygga” webb, idag handlar det om att ”köra” webb.

Sociala medier
Ordspråket ”Syns man inte på Google så finns man inte” är mer sant än någonsin. I snitt använder 90 % av alla människor som skall köpa en tjänst eller produkt Google. Många företagare säger ofta till oss. -Mina kunder hänger inte på Google eller på Facebook! Men sanningen är att varje kund också är en människa, och idag är det ca 4 100 000 svenskar som har en närvaro på Facebook och vi kan med säkerhet säga att det finns kunder ute i de sociala medierna. Frågan är bara: -Hur hittar vi dem?

Vad är egentligen en webbstrategi?
En webbstrategi skall inte vara huggen i sten utan den skall vara ett stöd för hela verksamheten. En webbstrategi skall vara vägledande i arbetet för företagets webbplats och kringtjänster. Den fungerar som underlag för budget och resursfördelning och den skapar en förståelse hos beslutsfattare för hur webben kan uppfylla affärsmålen. I många verksamheters ledningar saknas förståelse för hur viktig företagets webbnärvaro är, vi ser alltför ofta en eller två resurser på företaget som har till uppgift att jobba med webbplatsen i mån av tid och en hel drös med andra resurser t.ex. säljare som arbetar med telefon, reklam och utskick.

Människan
Internet har lärt oss människor en hel del, bl.a. att vi faktiskt själva får välja vad vi söker och vad vi vill läsa mer om. Ännu tydligare blir det när vi jämför priser på produkter via olika webbplatser. Med andra ord kan vi beskriva samma fenomen genom att säga: – Vi människor dras till de företag som ger oss valfrihet och ger oss möjlighet att säga vad vi tycker. Inte till de företag som försöker pracka på oss produkter. Och ännu tydligare blir det när vi åter igen tar upp vikten av en webbplats och att finnas på Google och att det i snitt är 90 % som börjar söka efter en produkt eller tjänst på just Google.

Okej, att det behövs en webbstrategi är det ingen tvekan om.

Följ vår blogg för nästa del, Webbstrategi – Hur gör man!