Varför jobbar vi med Umbraco?

För det första kan man fråga sig – vad exakt är ett CMS? Det står för Content Management System, och på förståelig Svenska – innehållshanteringsystem. Då kanske ni förstår mer bara där. Det är helt enkelt ett program som gör det möjligt för dig att underhålla en webbplats utan att behöva använda ett webbredigeringsprogram.

Det finns både kommersiella och öppna CMS. Umbraco är ett öppet system, även kallat open source. Det bygger på öppen källkod och kostar normalt inget. Man har skapat en grundmall för en vanlig webbplats, med stöd för olika typer av innehåll, användare, kontaktformulär, nyhetsbrev, arbetsflöden och mycket mer. Istället för att bygga en helt ny sida från grunden tas alltså Umbracos grundmall och byggs ut så att det passar just din webbplats. Fördelen med Umbraco är att det är helt utbyggbart och fullt integrerat med de senaste Microsoft-teknikerna.

Systemet Umbraco passar de flesta företag, men kanske mest de webbplatser med fokus på enkel administration, exempelvis dagstidningar. Men det finns även exempel på större företag som använt sig av Umbraco, där webbplatsen kräver många funktioner och säker tillgång till kunniga konsulter.

Någotning som är unikt för Awave är att vi är experter på flera olika CMS,  Wordpress, Drupal, EPiServer och Umbraco. I och med det så har vi möjlighet att alltid välja den plattform som vi anser är bäst för vår kunds räkning. Att föreslå en plattform som bygger på ens kompetens är inte vår grej, Awaves mission är att ge våra kunder maximal affärsnytta och den bästa lösningen kostnadseffektivkt. När vi väljer mellan plattformar i förstudiearbetet så hittar vi fördelar och nackdelar med de olika plattformarna som vi väger mot varandra. Resultatet blir att vår kund får den plattform som gynnar deras verkamhet bäst. Dels utifrån tekniska krav samt likaväl utifrån ett redaktörskrav.