Webbtrender 2021

Person håller i en iphone och kollar på bilder

Mobile first

Något vi sett allt mer är att användandet av mobilen ökar och då även konsumerar allt mer content via mobilen. Det gör att det ställs allt mer krav på att webbsidor designas med ett ”Mobile first” tänk, där webbsidan först och främst är ämnat för att konsumeras via mobilens format. Trenden har ökat så pass mycket att Google ger hemsidor högre rating om hemsidan är designad efter ”Mobile first” och ger därför högre ranking i sökmotorn.

Page speed

I takt med att användaren konsumerar mer content via mobilen, där allt går snabbare så gäller det att webbsidan laddar snabbt. Detta ställer krav på att hemsidan använder så lite element som möjligt för att minska nedladdningstiden. Enligt data från Kissometrics så har tålamodet för att ladda en webbsida för mobilanvändare minskat ned till 3 sekunder laddningstid innan de lämnar. Hastigheten påverkar även din ranking hos Google sedan 2017.

Flat design

En trend som ökat på grund av ovan nämnda trender är ”Flat design”, varför då kan man tänka sig? Som vi tidigare nämnde så använder användaren mobilen allt mer samt att hastigheten för hemsidan att ladda blir allt mer viktigt, så då sätter det krav på en mer minimalistisk och platt design som inte innehåller lika många element, bilder och animationer som tar tid att ladda samt inte får plats i mobilformatet. Det ställer allt mer krav på enkla och tydliga budskap som går snabbt att ta in och ger webbsidan snabb effekt.

Detta kan ge följande fördelar:
  • Snabbt och tydligt budskap
  • Snabbare att ladda sidan p.g.a. färre element
  • Sökmotorer föredrar text före element som bilder och animationer
  • Besökare tenderar att stanna längre på sidan

Dark mode

Operativsystem och program anpassas allt mer efter att kunna visas i ”mörkt läge” och det spår vi kommer påverka även webbdesignen framgent. Något som kan ge fördelar så som:

  • Ökad synlighet för innehållet,
  • En elegant look till sidan,
  • Ökad kontrast och
  • Vara lugnande för ögat.