Interna länkar – En viktig faktor för SEO

Interna länkar

Som administratör för en webbplats är det viktigt att använda interna länkar för att hjälpa sökmotorer att förstå sidorna, hierarkin och strukturen. De förbättrar också användarvänligheten och är en viktig rankningsfaktor inom SEO. 

Interna länkar är länkar mellan olika sidor på samma domän, till skillnad från externa länkar (backlinks) som går från en domän till en annan.  

Hur du använder interna länkar för att förbättra din SEO

En viktig del av sökmotoroptimering är att använda interna länkar för att hjälpa sökmotorerna att förstå din webbplats sidstruktur och hierarki. Det är ett sätt att fördela och visa upp auktoriteten hos olika sidor. Ju tidigare en sida visas i din sidstruktur, desto viktigare anses den vara. Användning av interna länkar till en viss sida kan öka den specifika sidans auktoritet och förbättra dess ranking. Detta förklaras med begreppet ”länkkraft”. Vanligtvis har ens startsida flest backlinks kopplade till sig och därmed även mest länkkraft. Det är därför viktigt att genom sidstrukturen fördela ut länkkraften till de mest relevanta sidorna. Genom att använda interna länkar till andra sidor kan du visa vilka sidor du vill prioritera och ge mer länkkraft.

Genom att använda sökmotoroptimering kan du öka chansen att generera organisk trafik till din site. Organisk trafik är gratis och kan uppnås genom att skapa relevant och kvalitativt innehåll på din hemsida, eller genom att anlita en SEO-byrå för att få professionell hjälp. 

 Exempel på interna länkar

 1. Huvudmeny och sidfot
  Länkarna från huvudmenyn och sidfoten är sitewide, vilket innebär att de visas på hela webbplatsen. Därför är det viktigt att endast länka till de viktigaste landningssidorna för att optimera de sidorna med hög länkkraft i SEO-syfte. Det är också viktigt att tänka på användarvänligheten och att inte överdriva antalet interna länkar, då det kan späda ut länkkraften.
 2. Startsidan
  Som nämnts ovan är det vanligtvis startsidan som har flest backlinks riktade mot sig och därmed högst länkkraft. Därför är det ofta en bra idé att använda interna länkar från startsidan till de viktigaste sidorna på webbplatsen för att ytterligare förstärka dessa sidors auktoritet.
 3. Interna länkar i den löpande texten
  Det vanligaste sättet att använda interna länkar är i den löpande texten. Beroende på var i hierarkin sidan befinner sig kan länkkraften variera. En intern länk i den löpande texten på huvudsidan har till exempel högre länkkraft än om länken skulle vara på en underkategorisida.Vid användning av interna länkar i löpande text är det viktigt att sidan som besökaren landar på via länken är relevant, och inte bara att länka internt för sakens skull. Till exempel: ”Om du vill veta mer om hur du skapar bra SEO-innehåll till din hemsida kan du läsa vår tidigare artikel om detta, viktiga saker att tänka på när du skapar SEO-innehåll”.Den viktigaste faktorn är att skapa kluster. Exempelvis att man kan ha flera tjänstesidor som hör ihop och är inom samma segment som nyhetsartiklar eller ens blogginlägg. Därför är det viktigt att skapa kluster för det.

  Ta exemplet sökmotoroptimering. På Awave har vi en sida som kommunicerar sökmotoroptimering. Till det finns det mängder med blogginlägg och andra artiklar som är inom samma segment som då internlänkar till sidan om sökmotoroptimering. På så sätt skapar man ett kluster.

 4. Breadcrumbs
  Genom att använda breadcrumbs förbättrar du din webbplats interna länkstruktur. Detta underlättar för sökmotorerna att indexera och förstå strukturen snabbare. Det kan i slutändan hjälpa siten att ranka högre hos sökmotorerna då den får bättre SEO. 

Sidstruktur

Ankartexter för SEO-ranking 

När du använder en ankartext, det vill säga en beskrivning av vad sidan som den interna länken går till handlar om, är det viktigt att tänka på några saker. Sökmotorerna värdesätter en beskrivande ankartext eftersom det hjälper både dem och användarna att enklare navigera på siten och förstå dess innehåll. En beskrivande ankartext gör också att din SEO-ranking kan komma att bli högre vilket gynnar dig i slutändan.  

För att undvika förvirring hos sökmotorerna och intern konkurrens mellan sidor på webbplatsen är det även viktigt att inte använda samma ankartext till flera olika sidor. Det kan vara negativt för sökmotoroptimeringen eftersom det blir svårt att ranka på sökordet för någon av sidorna då sökmotorerna får svårt att avgöra vilken sida som är mest relevant för den aktuella ankartexten. För att öka chanserna att ranka högt bör du använda unika och relevanta ankartexter för varje intern länk du har. Detta hjälper sökmotorerna att enklare förstå strukturen och innehållet på ett korrekt sätt. 

Här kan du hitta dina interna länkar 

Vill du få en översikt över dina interna länkar på webbplatsen kan du använda det kostnadsfria verktyget Google Search Console och navigera till avsnittet ”Länkar”. Där kan du snabbt se vilka sidor som har flest länkar pekade mot sig och vilka som har färre eller inga interna länkar.

Med hjälp av andra SEO-verktyg, som till exempel Screaming Frog eller liknande, kan man göra mer detaljerade analyser av alla sidor. Notera dock att dessa verktyg ofta kostar för att du ska kunna använda det.

Vi på Awave har erfarenhet av att arbeta med interna länkar på ett korrekt sätt. Kontakta oss så hjälper vi dig!