Nyheter i Umbraco 8

När Umbraco 7 kom var vi väldigt positiva till alla nyheter. Admnistrationsgränssnittet fick en helt ny design som var responsiv (kan användas på mobila enheter), det hade införts bättre mediehanterings- och uppladningsstöd och allmänt bättre prestanda.

Under 2016 lanseras Umbraco 8 och vi ser vi fram emot uppdateringar som gör att våra webbplatser blir ännu snabbare med förbättrad cachelagring och indexering. Funktionsmässigt förväntas så kallade Segment och Varianter som båda gör personalisering lätt som en plätt. Den första genom att anpassa sidmallarna baserat på användarens profil. T.ex. kan en redaktör välja vilken sidmall som skall visas beorende på varifrån en besökare kommer eller med vilken med vilken typ av enhet som använts. Den andra genom att låta redaktörer skapa varianter på innehåll för olika målgrupper. T.ex går det att välja vilka bilder som visas beroende på vilket språk en besökare använder.

Sammanfattningsvis ser vi fram emot bättre prestanda och nya verktyg som förenklar och ger mer möjligheter för digital marknadsföring!