Umbraco webbyrå – Open Source

Umbraco är ett heltäckande CMS som bygger på öppen källkod. Välj Awave som din Umbraco webbyrå. Vi levererar skräddarsydda lösningar och expertis för att maximera din digitala närvaro.

Umbraco logga

Varför ska du välja Umbraco?

I många open source baserade CMS är det populärt att installera tredjepartsmoduler för att få önskad funktionalitet på plats. I Umbraco finns det många moduler men de brukar ofta inte behövas då det är tillräckligt kraftfullt som det är.

Fördelen med att inte installera för många moduler är att det är säkrare och enklare att underhålla. Det är framförallt enklare att uppgradera till nyare versioner av Umbraco. Desto färre moduler som installeras desto mindre blir komplexiteten och desto mer kostnadseffektivt blir det att vidareutveckla och underhålla.  Umbraco har ett bra inbyggt stöd för SEO, vilket många andra verktyg inte har i grunden. De verktygen kräver då att trejdeparts-SEO plugins installeras, medan det redan ingår i Umbraco. Systemet bygger på Microsoft .NET teknologi och har många likheter med kommersiella aktörer som Optimizely. Systemet är bland de säkraste inom open source och har en stabil och strukturerad kodbas.

Certifi­erad partner

Webbyrån är certifierade partners sedan 2012.

Våra duktiga .NET-utvecklare följer utvecklingen och deltar löpande i seminarier och utbildningar för Umbraco. Vi har idag många kunder där vi utvecklar, förvaltar och förbättrar webbplatser med Umbraco. Ett vanligt kundcase för oss är kunder där vi har byggt kundanpassade system som vi integrerat i Umbraco. Det kan handla om t.ex. e-handel (UCommerce), logistiksystem, bokningssystem eller annonssystem. Eftersom Awave är certifierade partners sedan 2012 är det ett tryggt val när du ska välja en webbyrå som ska hjälpa dig med Umbraco.