Universal Analytics upphör i juli 2023 – hög tid att uppgradera till Google Analytics 4

Nedräkning till när Universal Analytics upphör

Universal Analytics (UA) upphör den 1 juli 2023 och ersätts helt av Google Analytics 4 (GA4). GA4 är den senaste versionen och släpptes i oktober 2020. Har du ännu inte gjort en uppgradering bör detta göras snarast då UA kommer sluta samla in data samma dag som den upphör. I det här blogginlägget kommer vi berätta om GA4 och vilka fördelar du får, hur det skiljer sig från Universal Analytics samt hur du kan tänka med konverteringsspårning.

Google Analytics 4

Google Analytics 4 är ett verktyg som används för att samla in händelsebaserad data om din site eller app. Det är gratis att använda och all data presenteras antingen som tabeller eller diagram. Verktyget är en viktig del i sökmotoroptimering eller för att spåra resultaten av digital marknadsföring.

Google Universal Analytics vs Google Analytics 4

Det finns en hel del som skiljer GA4 och UA åt, men några av de viktigaste att veta om är:

 1. Datastruktur
  En stor skillnad mellan Universal Analytics och Google Analytics 4 är hur data samlas in. UA delar upp användarinteraktionerna i 3 grupper: sessioner, sidvisningar och events. Det finns även en begränsning i eventspårningen där fyra parametrar tas med. I GA4 utgår all insamling av data från event. Sessioner inleds med att skicka ett event, och upp till 25 parametrar kan kopplas till detta, vilket gör det mer flexibelt och skalbart än UA.
 2. Beräkning av sessioner
  Något annat som skiljer sig är hur sessioner beräknas. I UA definieras sessionstiden av den tid då användaren aktivt interagerar med siten eller appen, och förutbestämda parametrar avgör när en session avslutas. Exempel på sådana parametrar är att sessionen automatiskt avslutas efter 30 minuter (beroende på inställningar), om en användare registrerar nya kampanjparametrar eller att en ny session inleds om användaren besöker siten efter klockan slagit över vid midnatt. I GA4 skapas ett händelse-ID för att man ska kunna se vilken session händelsen kommer ifrån. Denna händelse kopplar sedan alla följande händelser under samma session till samma ID. Den avslutas efter 30 minuter om användaren är inaktiv, men avslutas inte automatiskt vid midnatt eller om det upptäcks nya kampanjparametrar.
 3. Mätning av användare
  Universal Analytics har två olika mätvärden när det kommer till användare: nya användare och totalt antal användare. Google Analytics 4 har tre mätvärden: nya användare, aktiva användare och totalt antal användare. UA fokuserar på totalt antal användare och GA4 på aktiva användare, vilket gör att värdet kan skilja sig beroende på hur ofta dina användare återkommer till siten eller appen.

Fördelar med GA4

 • Datastruktur
  I GA4 används en händelsebaserad datastruktur i stället för den sidvisningsbaserade datastruktur som UA har. Det innebär att den data som samlas in i GA4 baseras på användarinteraktioner på din site eller mobilapp och inte på vilka sidor som användaren har besökt.
 • Enhetshantering
  GA4 är inriktat på att hantera data från flera enheter som till exempel mobiltelefoner, surfplattor, datorer och smartwatches. Det gör att data som samlas in från en användare på en enhet kan kopplas till data som samlas in från samma användare på en annan enhet.
 • Mätning av händelser
  Det är enklare att mäta händelser i GA4. Med en händelse syftar vi på till exempel en uppspelning av en video, en nedladdning eller att det sker ett köp. Det gör det mycket enklare att följa användarens interaktioner.
 • Maskininlärning
  GA4 använder maskininlärning vid analysering av användarinteraktioner. Det gör att det går att förutsäga beteenden och få en bättre bild av deras preferenser.
 • Integrering med Google Ads
  GA4 har en bättre integration med Google Ads än UA. Det gör det enklare att koppla samman data mellan dessa två och få en bättre bild av vilka annonser som funkar och inte. Vi beskriver detta närmare lite längre ner i inlägget.

Så går det till att byta från UA till GA4

Ett byte kan vara tidskrävande och innehåller en hel del steg som måste utföras korrekt för att all data ska överföras och allt ska fungera som det ska. Det går att göra själv, men du behöver vara noggrann och avsätta tid för att få upp allt ordentligt. För att installera GA4 och importera data från UA behöver du:

 1. Skapa ett GA4-konto: Gå till Google Analytics och skapa ett nytt konto.
 2. Installera en GA4-tagg: Lägg in taggen på din site. Detta gör du genom att lägga till den i din webbplatskod.
 3. Skapa en dataström: Skapa en ny GA4-dataström med ditt GA4-konto. Det är en inställning som gör det möjligt att samla in data från din site.
 4. Konfigurera insamlingen av data: Konfigurera datainsamlingen för dataströmmen genom att välja vilka händelser du vill spåra.
 5. Ställ in dataimport: Vill du importera data från Universal Analytics till din Google Analytics 4 kan du använda funktionen dataimport.
 6. Säkerställ att alla mål och konverteringar är inställda: Se till att alla mål och konverteringar som du haft i UA finns i GA4 också. Detta är väldigt viktigt om du använder mål och konverteringar för att mäta din sites effektivitet.
 7. Testa: Testa och validera att allt fungerar som det ska. Det görs genom att kontrollera att all data samlas in korrekt och rapporteras i GA4.

Efter testningen är det viktigt att du fortsätter hålla koll. Kontrollera att allt fungerar som du har tänkt och att du får den informationen du behöver.

Konverteringsspårning

Något som är viktigt för alla typer av verksamheter är att spåra konverteringar. Det hjälper dig att förstå och mäta hur effektiv din site eller app är när det kommer till att få användaren att utföra de handlingar du vill. Det kan vara till exempel att köpa en produkt eller tjänst, fylla i ett formulär, anmäla sig till ditt nyhetsbrev eller klicka på en annons.

Spårar du konverteringar kan du få viktig information om hur effektiv din marknadsföring är och vilka delar av din site/app som kan förbättras för att öka antalet konverteringar. Informationen kan sedan användas för att testa olika strategier för att hitta det som fungerar bäst. Det kan också hjälpa dig att identifiera problem eller flaskhalsar i användarupplevelsen som påverkar konverteringsfrekvensen. Om du till exempel ser att många användare avbryter sitt köp i kassan kan du undersöka varför och sedan justera.

Konverteringsspårning & Google Ads

Om du har en verksamhet som kör Google Ads kan du använda den här typen av spårning för att se vilka annonser som genererar klick och leder till de handlingar som du önskar få ut av annonserna. Du kan då dra slutsatser om vad som fungerar och inte för att sedan optimera dina annonskampanjer och spendera din budget på ett effektivare sätt. Att kunna se hur olika kampanjer, sökord och annonser påverkar konverteringarna på webbplatsen gör också att du får mer beslutsunderlag när det kommer till optimering. Något annat som blir möjligt är också att lägga upp dina budstrategier beroende på vad spårningen visar, då kan du maximera avkastningen på din investering.

Google Analytics 4 är ett kraftfullt verktyg när det kommer till konverteringsspårning. För att sätta upp det på det mest optimala sättet för just dig och din verksamhet krävs det kunskap gällande hur du ställer in spårningen på rätt sätt. För att inte riskera att något blir fel kan vi hjälpa dig sätta upp detta och skräddarsyr allt utefter din specifika verksamhet och mål.

Vi kan hjälpa er med bytet till GA4 och sätta upp rätt spårning

GA4 gör det möjligt för ditt företag att spåra och mäta trafiken på er site eller i er app. Har ni för nuvarande Universal Analytics bör ni uppgradera snarast för att allt ska vara i gång när UA upphör den 1 juli 2023. Kontakta oss för att få hjälp med din uppgradering – vi genomför den på ett säkert och smidigt sätt!

Ja tack! Jag vill gärna bli kontaktad!

*” anger obligatoriska fält

Hidden

Genom att klicka på skicka godkänner du vår personuppgiftspolicy