Viktiga saker att tänka på när du skapar SEO-content

seo-analys i google search console

SEO-content är innehåll som hjälper din site att ranka högt i sökmotorresultatsidor (SERP:en) och ökar den organiska trafiken. Det inkluderar allt som har att göra med skrivande och innehåll på din webbsite.

Den här typen av innehåll är viktigt eftersom sökmotorer, som till exempel Google och Bing, skannar din site och sökorden som använts för att sedan avgöra om den kommer att ranka i deras resultatlistor eller inte. Självklart ska din webbplats vara väl utformad med ett användarvänligt gränssnitt och all annan teknisk optimering som krävs för att din webbplats ska ranka högt bör också täckas, men utan kvalitativt innehåll har du ingen chans i sökmotorerna.

Det finns flera olika faktorer som du själv kan påverka för att sökmotorerna ska prioritera att visa ditt innehåll framför någon annans. Innehållet bör till exempel vara optimerat med hjälp av sökmotoroptimeringstekniker och inkluderar relevanta sökord och fraser, vara anpassat efter din målgrupp och lätt att läsa och förstå.

Viktiga saker att tänka på när du skapar innehåll 

Identifiera din målgrupp

Det första steget i att skapa bra innehåll är att identifiera sin målgrupp. Vilka är de? Vad är deras intressen? Finns de problem de försöker lösa som du kan hjälpa till med? Genom att verkligen lägga tid på att förstå din målgrupp kan du skapa relevant och värdefullt innehåll som de kommer uppskatta.

Hitta rätt nyckelord/fraser

Sökord, eller keywords på engelska, är de ord eller fraser som folk använder när de söker i sökmotorerna för att få fram relevant information. Att göra noggrann research för att hitta rätt sökord är avgörande för att kunna skapa bra SEO-innehåll. Det finns många bra verktyg att använda för att identifiera sökord, till exempel SEMrush och Ahrefs.

Välj ett primärt och ett sekundärt sökord. Det primära sökordet är det huvudsakliga nyckelordet du tänker optimera för, och det sekundära sökordet riktar sig mot relaterade ämnen och ska stötta det primära nyckelordet i stället för att ta in texten på ett helt annat spår.

Placera sökorden strategiskt

När du har valt ut passande sökord, använd dem på ett strategiskt sätt i ditt innehåll. Placera ditt primära sökord i titeln, meta-beskrivningen och sprid ut det i texten. Tänk dock på att inte använda ordet för ofta. Detta kallas för keyword-stuffing och påverkar rankingen negativt.

Anpassa ditt content efter sökintentionen

Tänk också på i vilket syfte någon använder de sökorden du har valt. Detta kallas för sökintention eller search-intent, och innebär att du anpassar innehållet efter dess syfte för att få så relevant innehåll som möjligt. Det finns 4 olika typer av sökintention:

1. Navigationssökningar:

Användare som vill hitta och besöka en specifik site. I stället för att ange webbadressen direkt så söker de via sökmotorn med hjälp av ett sökord.

2. Informationssökningar:

Användare som vill hitta svar på en fråga eller få information om ett specifikt ämne.

3. Kommersiella sökningar:

Användare som snart vill genomföra ett köp av något specifikt och gör research där de söker efter information på det som de vill köpa.

4. Transaktionssökningar:

Användare som söker för att göra ett köp efter att ha gjort kommersiella sökningar.

Skapa relevant och unikt innehåll

Sökmotorernas syfte är att ge användarna de mest relevanta resultaten för deras sökningar. Skriver du högkvalitativt och unikt innehåll ökar du dina chanser att ranka högt inom det ämne du skriver om.

Gör texten läsvänlig

Vi är mer benägna att läsa saker som är lättöverskådliga, lätt att läsa och förstå. Använd dig av korta stycken, rubriker och underrubriker samt variera styckena med punktlistor. Välj en font och en teckenstorlek som passar sidan och blir lätt att läsa. Undvik komplicerat språk eller särskild jargong som din målgrupp kanske inte förstår sig på.

Glöm inte bort att optimera bilderna

Idag kan inte sökmotorerna avgöra vad en bild föreställer. För att hjälpa den att förstå vad din bild visar kan du göra på två sätt. Dels kan du namnge bildfilen med ett ord som beskriver den, dels kan du tagga bilden med en ALT-text. Då beskriver du bilden med en kort mening eller några få ord. Detta är inte bara viktigt för att sökmotorerna ska förstå relevansen, utan även för att personer med synnedsättning. Använder de verktyg som läser upp hemsidan kan bilden förklaras och de kan förstå vad bilden föreställer.

Inkludera interna och externa länkar

Att länka till annat relevant innehåll, både på din egen site och till externa källor kan hjälpa till att förbättra din ranking. Interna länkar kan hjälpa sökmotorerna att förstå strukturen på din site, medan externa länkar kan hjälpa till att etablera ditt innehåll som trovärdigt och auktoritativt inom ditt område.

googlesökning

Exempel på olika typer av SEO-content 

Produktsidor: Detta är grundläggande för alla e-handlare. En bra produktsida fungerar både som SEO-innehåll och en PPC-landningssida. PPC står för ”Pay Per Click” och den här typen av landningssidor är sidan som en användare hamnar på efter att ha klickat på en annons eller ett sponsrat inlägg. Den har fått sitt namn eftersom företaget som lagt ut annonsen betalar varje gång någon klickar på den.

Blogginlägg: Att ha en blogg eller en bloggdel på sin site är ett effektivt sätt att få mer organisk trafik. Blogginlägg kan vara mycket engagerande och är flexibla, vilket gör att du kan skapa både SEO-texter och annan typ av SEO-content.

Artiklar: Finns huvudsakligen på tidnings- eller magasinssiter och kan vara till exempel en nyhetsartikel eller en intervju.

Listor & guider: En lista är en typ av text, men genom att benämna den som en lista blir den lättare för sökmotorerna att förstå. Titlar som “5 tips för att komma i gång med digital annonsering” tenderar också att vara mer klickvänliga. Guider är också en vanlig typ av innehåll. Det är en mycket bra möjlighet att skapa värde för din målgrupp genom att förklara för dem hur man gör något.

Videor: Beroende på vilken typ av site eller verksamhet ditt företag har kan videor vara ett bra sätt att nå nya användare. Du kan till exempel skapa videokurser eller en guide om hur man använder en produkt eller tjänst som ni säljer. Det kan vara enklare att ranka på ett konkurrenskraftigt sökord med en video i stället för text eftersom det troligtvis existerar fler texter än videor på ämnet.

Ordlistor: Nu för tiden är det få som har en ordbok hemma, och de flesta använder sökmotorer för att söka upp information. Att ha en ordlista inom sin bransch eller nisch på din site kan generera många besök.

Kontakta oss för att få hjälp med SEO-innehåll 

Att skapa bra content är ett långsiktigt arbete som kräver tid, energi och research. För att skapa innehåll som ger bra resultat behöver du vara insatt i sökmotoroptimering och vilka tillvägagångssätt du ska ha.

Behöver du hjälp med innehåll till din site har vi duktiga SEO-copywriters som kan hjälpa till med skapandet av innehåll efter dina önskemål och plattform. Det kan vara alltifrån produktsidor eller produktbeskrivningar till hjälp med hela landningssidor eller blogginlägg med listor/guider. Kontakta oss för att få hjälp med innehåll som kommer öka den organiska trafiken.