Content workshop med Awave

Content workshop hos Awave.

Vi får ofta frågan hur man skapar och arbetar med innehåll på en webbplats från våra kunder. Att skapa innehåll till en webbplats som dessutom är SEO optimerat innebär inte att man endast ska skriva texter utan att man ger läsarna något givande, användbart, intressant och kul! Därför är det fördelaktigt att bygga upp olika innehållssidor med hjälp av olika moduler för att innehållet ska bli så givande och så sökmotoroptimerat som möjligt för besökaren och så att Google förstår vad vi vill säga med vårt innehåll.

För att utbilda våra kunder erbjuder vi content workshops där vi med hjälp av att utskriva moduler från kundens hemsida övar på att sätta ihop egna sidor, med olika fokusområden och anpassade för olika kunder och målgrupper. Det ger också en bra övning i hur en sida skall byggas upp med korrekta rubriker och hur länkar skall utformas för bra SEO.  Det ger en riktigt bra bild över vilket innehåll som konkret behöver skapas för att få fram en riktigt givande och säljande sida som är optimerad för besökaren och för Google.

Förra veckan höll vi en content workshop med en kund som snart kommer att ha en helt ny webbplats, designad, SEO optimerad, väl förberedd för digital annonsering och utvecklad i WordPress av webbyrån Awave i Stockholm. Workshopen var väldigt uppskattad och vi ser fram emot slutresultatet när Boleros nya webbplats går live!