Bildoptimering inom SEO

bildoptimering-inom-seo

En rankingfaktor hos sökmotorer och i synnerhet hos Google är bildoptimering. Det är lätt att tro att de avancerade och smarta sökmotorerna idag enkelt skulle kunna tyda vad en bild faktiskt visar, något som dom än så länge inte kan. På grund av att sökmotorerna inte kan avgöra vad en bild föreställer behöver vi därför hjälpa motorerna att förstå vad det är vi ser på bilden.   

Som alla vet så är bra bilder väldigt viktigt för en lyckad hemsida, både för sökmotorerna och för besökaren. Nedan kommer vi gå igenom några av de sakerna du bör tänka på när du optimerar dina bilder på din site: 

Alt-text 

En alt-text är ett så kallat HTML-attribut som förklara vad en bild visar. Alt-texten används inte endast för att visa sökmotorer vad en bild visar utan används även som ett stöd för personer med en funktionsnedsättning och i synnerhet för synskadade personer. Alt-texten ska vara en lite kortare beskrivande mening och ska alltid innehålla det sökordet som du använt för sidan som bilden ligger på.  

Om vi låtsas att vi vill ranka på ordet ”röda skor” på den aktuella sidan och vi har en bild på en person som dansar i ett par röda skor, så skulle alt-texten kunna vara ”En person dansar i ett par röda skor” 

Bildens filnamn

Att välja ett korrekt filnamn är någonting många glömmer. Filnamnet har ofta stått i skuggan av valet av alt-text tidigare nämnda alt-text. Alla bilder som finns på en sida har en egen URL. Bildens URL påverkas av filnamnet som du väljer, så även här är det bra om du tar med sökordet när du väljer filnamnet. Till skillnad från alt-texten där du gärna vill ha en mening som beskriver bilden så räcker det i det här fallet med att endast ha sökordet som namn.  

Om vi tar samma exempel som vi använde ovan kring alt-texten med de röda skorna, så skulle filnamnet kort och gott kunna vara ”röda-skor”.  

Precis som med allt annat inom exempelvis utvecklingdesign och digital marknadsföring så kan du alltid kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.