Atlas Nest

Atlas Nest grundades 2019 med syftet att tillhandahålla ett helhetssystem för fastighetsägare och deras kunder. Atlas Nest skapar lönsamhet för fastighetsägare genom att effektivisera den ekonomiska förvaltningen, minska aviseringar och öka kundnöjdheten.

Atlas Nest logotyp

Atlas Nest mobilvy

Behov

Atlas Nest såg ett behov på marknaden efter en portal för fastighetsägare, hyresgäster och föreningar där man kan hantera en rad olika tjänster.

Marknadens behov var ett system som hanterade hela fastighetsbeståndet så som fakturor, autogiro, bokning av tvättstuga eller bil, hantera dokument, göra felanmälan samt kommunicera med administratörer och tjänsteutförare. Kort och gott önskade de skapa en destination för allt gällande boendefrågor, både som en web- och applösning.

Lösning

Awave tillsatte ett dedikerat team som tillsammans med Atlas Nest arbetade fram en produkt för webben och en app. Projektet initierades med en förstudie där problemställningar och mål gicks igenom för att sätta en tydlig plan.

Awaves design- och utvecklingsteam arbetade fram en kreativ och användarvänlig lösning genom workshops med Atlas Nest samt ett agilt och nära arbetssätt. När Atlas Nest önskade snabba ändringar och implementeringar kunde Awave tillsätta fler resurser för att möta detta behov. Atlas Nest la ett stort värde vid att Awave var en partner med hög tillgänglighet och flexibilitet samt visade en stor förståelse för målet med produkten samt tillförde värde genom modern och användarvänlig design.

Atlas Nest i mobilvy

Atlas Nest Dator

 

Resultat

Projektet utmynnade i abonnemangstjänst med inbyggd integration för fakturor som underlättar vardagen för såväl användare som fastighetsägare.

Produkten är en välfungerande och värdefull produkt för Atlas Nest som sett ett stort intresse för den på marknaden och som ökar konstant i användning. För Atlas Nest var denna produkt en stor investering som genom ett välarbetat slutresultat gett tydlig avkastning och affärsnytta.

Sammanfattning

Atlas Nest såg ett behov på marknaden efter en portal för fastighetsägare, hyresgäster och föreningar där man kan hantera en rad olika tjänster. Awaves design- och utvecklingsteam arbetade fram en kreativ och användarvänlig lösning för såväl desktop som mobil som blivit en stor succé på marknaden.