React – Javascript bibliotek

React är ett flexibelt och effektivt JavaScript-bibliotek som används för att bygga användargränsnitt och kan användas för webbplatser, webbsystem eller mobila applikationer.

React loggo

Hur fungerar React?

React är skapat av Facebook och är ett JavaScript-bibliotek som används för att skapa användargränssnitt.

React ansluter vanligtvis till RESTFul API:er där den får all nödvändig information och renderar sedan ut resultatet på skärmen. React kan användas med egenutvecklade system men också ihop med välkända plattformar som WordPress och Drupal.

React har en populär bror – ReactNative. Native tillåter frontendutvecklare att skriva kod i Javascript som används för appar och mobilapplikationer. ReactNative är en kodbas för flera plattformar som konverterar till inbyggd kod. Detta gör det blir möjligt att minska kostnaden vid utveckling för flera olika plattformar samt en snabbare utvecklingsprocess.