ACMS Headless – Awaves egna CMS

ACMS är byggt för att vara enkelt att integrera med andra system som t.ex. Cornerstone, Sharepoint eller HR-lösningar. Idén till ACMS kom då vi såg ett glapp mellan vad företag ville få ut av sina system och vad systemen i dagsläget erbjuder.

ACMS headless CMS

Hur fungerar ACMS headless?

Awave CMS headless gör det möjligt att lägga till ny funktionalitet på ett sömlöst och enkelt sätt inne i andra system.

I ACMS går det att lägga till nästan vilken funktionalitet som ni önskar, fullt integrerat med API:er och säkert genom Single Sign-On. Administrationsgränssnittet är modernt och enkelt att använda, inga tekniska förkunskaper krävs.

Ni kan till och med anpassa det så att systemet matchar de arbetsflöden ni använder i er organisation. Behörighetsåtkomst kan kontrolleras genom fördefinierade grupper i ert system eller sättas manuellt i ACMS.

Implem­entera företag­ets varumä­rke

Personalisera och implementera ert eget varumärke på tex en välkomstsida för att bättre passa de behov som just era medarbetare har.

Arbeta fritt med sidor och block för att skapa bra arbetsflöden. ACMS har en enkel administration med möjligheten att redigera er välkomstsida efter ert företags unika behov. Du behöver inga tekniska förkunskaper som administratör då det moderna gränssnittet gör det användarvänligt och enkelt att arbeta i. Administrationen är byggd utifrån en trädvy som är enkel att överblicka.

Med en bra överblick blir det enkelt att kunna hitta specifika sidor, funktioner eller andra delar i systemet. Förhandsgranska dina justeringar på ”welcome page” eller andra sidor innan de sparas. Du kan även skapa nya sidor eller kopiera en tidigare skapad sida.

Lägg till kategorier och bygg ert innehåll med hjälp av olika block. Med hjälp av block går det enkelt att återanvända informationen på flera sidor och behövs bara redigeras på ett ställe. Administrationen är på engelska och kan översättas till andra språk.

Plattfor­men

ACMS är kraftfullt och säkert.

ACMS är byggt 2018 över den största molnbaserade leverantören Amazon Web Services med det nya och kraftfulla ASP.NET Core framework från Microsoft och ReactJS framework från Facebook. Kombinationen av dessa plattformar har gett oss möjligheten att skapa ett modernt, flexibelt och kostnadseffektivt system som är byggt på skalbarhet och stor säkerhet.