Programmatic

Helhetsbilden för datadriven marknadsföring, också kallat för programmatic advertising innebär en datoriserad annonsleverans. Det innebär att displayannonser riktas mot rätt målgrupp efter förutbestämda regler.

programmatic

Programmatic och annonsering

Det kan verka överväldigande att hålla i alla trådar själv för sin verksamhet, därför hjälper vi våra kunder med alla steg inom programmatic advertising som krävs för att lyckas.

Det gäller delar som exempelvis allt från planering, produktion till uppföljning av annonsering. För att lyckas med detta arbetar vi med de största leverantörerna på den svenska och europeiska marknaden, vilket innebär att vi har så gott som 100% täckning av de potentiella målgrupperna.

Målgru­p­ps­analys

Vilka besökare rör sig på er sida?

När vi gör en målgruppsanalys gör vi det med hjälp av att tagga besökare för att kunna analysera vad verksamheten har för typ av besökare på hemsidan samt se över vad dessa besökare har för beteenden.

Medie­pro­duktion

Det är viktigt att välja rätt medie baserat på målgruppsanalysen.

När man skapar annonser är det viktigt att anpassa både text och bilder till sina olika tilltänkta målgrupper. Både text och bild väljs utifrån den fakta och insikt som framkommit i målgruppsanalysen. Annonser kan även behöva anpassas efter valt medium.

Optime­ring

Beteenden och behov ändras med tiden.

Medan annonserna är ute sker en löpande analys och optimering av både målgrupp och olika köpparametrar. Det är viktigt att alltid följa sina annonser löpande då ens målgruppers beteenden och behov kan ändras under tiden.

Kamp­an­j­analys

Utvärdering och omvärdering efter avslutade kampanjer.

Efter en avslutad kampanj skapas alltid en rapport som sammanställer hur kampanjerna har gått. Utifrån det sker en utvärdering och eventuellt en omvärdering inför kommande annonsering.