• Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden.

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden.

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

 • Referenser säger allt, Se våra kundcase här!

  Här finns utvalda projekt som vi på Awave har utfört den senaste tiden

Civilekonomerna

Fackförbundet Civilekonomerna är en iCivilekonomerna är Sveriges största nätverk för ekonomer och i nära samarbete har vi gjort en helhetsinsats på siten. Tillsammans har vi tagit fram ny design och strategi för deras kommande Drupal8-site, där vi lagt ett stort fokus på SEO, tillgänglighet och flexibilitet.ntresseorganisation för akademiskt utbildade ekonomer. Förbundet har över 44 000 medlemmar i Sveriges och är också Sveriges största nätverk för ekonomer. Civilekonomerna är en del av Saco som är Sveriges akademikers centralorganisation och samlar 630 000 akademiker i 23 medlemsförbund.

www.civilekonomerna.se

 • AJAX
 • CSS3
 • Design
 • Drupal CMS
 • HTML5
 • jQuery
 • PHP
 • Projektledning
 • SEO
< Tillbaka till alla projekt