Projekt­ledning

Ett framgångsrikt projekt kräver duktiga projektledare. Awave har projektledare med bred kompetens och stor erfarenhet. Det är projektledaren som ser till att arbetet flyter på enligt de aktivitets- och tidsplaner som fastställts och även överser budgeten.

projektledning /project management

Från uppstart till lansering

Projektledaren är den som har det övergripande ansvaret för projektet från uppstartsmötet till lansering. Det är också den person som agerar bollplank rörande frågor, funderingar eller ideér mellan kunden, webbdesigner och utvecklare.

Projektledaren är även den som ser till att personal och användare med rätt kompetens finns tillgängliga för arbetets genomförande och att aktiviteter prioriteras så att uppgjorda tid- och projektplaner följs. Många gånger är det projektledarens förmåga att styra och samordna som är en avgörande faktor för projektens framgång.

I rollen som projektledare ingår också det administrativa arbetet, vilket innebär att formulera mål, utforma projektplaner, resurs- och tidsplaner, samt boka möten med styr- och projektgrupp för uppföljning, avrapportering och workshops.

Projekt­metod­er

Vår erfarenhet säger oss att ett nära samarbete med kunden alltid ger det bästa resultatet.

På Awave är vi lyhörda och lyssnar på era önskemål om vilken projektmetod ni vill arbeta efter. Många kunder föredrar den klassiska Vattenfallsmodellen, andra föredrar agil systemutveckling som t.ex. scrum. Ni som kund bestämmer arbetssätt eller metod som passar ert företag bäst.

Vattenfallsmodellen är en process som baseras på en enkelriktad arbetsprocess.

Man sätter upp en plan för hur ett projekt ska fortgå och följer sen planen endast i den riktningen. Man ser framstegen i projektet som ett flöde igenom olika faser: förberedelse, etablering, analys, design, konstruktion, test, produktionssättning och underhåll.

Scrum är en etablerad metod för systemutveckling som uppfanns under 1990-talet.

Fokus i Scrum-metoden är affärsnytta och möjligheten att förändra projektet under dess gång på ett strukturerat sätt. Man arbetar inte efter en specifik kravspecifikation utan man utgår från en s.k. backlog, en levande lista med prioriterade önskemål.