Bizpartner

Awave har varit delaktiga i hela processen vid framtagande av Bizpartner. Awaves designer har haft uppdraget att ta fram en webbplats med funktionalitet som påminner om dating, dating för företagare.

Utmaningarna har varit många. För att stick ut bland andra likande tjänster har fokus legat på att ta fram en kraftfull sökmotor, användarvänlighet och enkelhet.

Bizpartner är utvecklad i Drupal, många funktioner är specialbygga Bland annat funktioner för leadsgenerering, notishantering och e-posthantering.

www.bizpartner.se