Fojo: Medieinstitutet

Medieinstitutet Fojo är en del av Linneuniversitetet och arbetar för att stärka och utveckla fri, oberoende och professionell journalistik i såväl Sverige som i världen.

Fojo-logo

Case_image1_Fojo

Fojo är verksamma över hela världen

I Sverige erbjuder Fojo fortbildningskurser till journalister. Internationellt arbetar de med olika projekt för att stärka journalismen i Afrika, Asien och Europa.

För att täcka alla behov som uppstår för i en organisation som Fojos har vi byggt en multisite i WordPress. I multisiten finns möjligheten att ha en svensk hemsida som riktar sig till svenska journalister som vill vidareutbilda sig och en internationell hemsida som visar på arbetet Fojo gör med sina många olika projekt. Multisiten skapar även möjlighet för Fojo att sätta upp fler sidor för de verktyg de erbjuder alla journalister så som demokratijouren och faktajouren.

En nogrann förstudie

I projektets början genomfördes en förstudie med syfte att ta fram en beskrivning över de olika delar som skulle utvecklas för Fojos nya webbplats. Förstudien innehöll beskrivning av målgrupper, syfte och känsla men också beskrivning av de olika delarna som skulle finnas med.

Resultatet från förstudien som inkluderade personas, sitemap och funktioner lade sedan grund för UX-arbete, webbdesign och utveckling av webbplatsen.

Case_image2_Fojo

Case_image3_Fojo

Case_image4_Fojo

En mörkare hemsida som matchar den grafiska profilen

Fojos grafiska profil innehåller färgerna svart, röd och grå vilket designen för hemsidan utgår från.

Hemsidan har en mörk bakgrund för att visa på seriositet och hur viktigt det arbetet Fojo gör är. Det hela balanseras upp med många färgglada bilder samt möjlighet att visa upp större bildbaserade reportage.