Folkhem

Folkhem är ett privatägt medelstort byggnadsföretag med verksamhet i stockholmsregionen. Affärsidén är att med stor
omsorg, egna yrkesskickliga hantverkare och med ett tydligt miljöfokus skapa stilrena, funktionella och attraktiva trähus
för människorna i Stockholmsområdet.

Awaves uppdrag bestod i att ta fram en lösning som var lättnavigerad och hade en tilltalande design.

Awaves lösning; stort fokus lades på en genomarbetad interaktionsdesign och tillsammans med den grafiska designen
resulterade detta, efter nylanseringen av webbplatsen, i att trafiken från Google ökade med 20 % och intresseanmälningarna
för Folkhems hus ökade med över 500 %.

Awave ansvarade för grafisk design, interaktionsdesign, programmering och projektledning.
Utvecklingsmiljö: Webbplatsen är byggd på publiceringsverktyget Joomla.

www.folkhem.se