Gazella

Gazella erbjuder rekrytering och konsulttjänster för alla nivåer inom ekonomi- och finanssektorn.

Gazellas logotyp

Med fokus på konvertering

Vi är stolta över att vi varit en betydande del i Gazellas resa till att idag ha en lättnavigerad och konverteringsdrivande hemsida.

När Gazella kom till oss hade de en stelbent rekryteringsplattform som inte längre rymde deras höga ambitioner. Den nya plattformen blev så bra att de vände sig till Awave för att få deras hemsida att matcha.

Gazella har ett bildspråk med stort fokus på naturmiljöer

Strategisk design som ligger i framkant

Inledningsvis genomförde vi uttömmande workshops där vi djupdök i målgrupper, deras behov och förväntningar på siten. Resultatet blev en ny strategi där fokus skiftades från rekrytering till att locka fler kunder. Hemsidans prestation analyserades ur detta perspektiv och en plan för åtgärder växte fram.

Gazellas mål var att vara den ledande digitala aktören i sin bransch med en design som låg i framkant. Med det som utgångspunkt har vi skapat en ny digital profil med fokus på inspirerande bilder och starka kontraster. Att den nya hemsidan är modulbaserad gör den enkel att administrera och uppdatera.

Gazella, ett rekryteringsföretag

Jag valde Awave som partner tack vare deras starka tekniska kompetens. I vårt samarbete är de engagerade, lyhörda och tillgängliga.

Filip Lennartsson, IT & Marketing Manager på Gazella