Institut Mittag-Leffler

Institut Mittag-Leffler är ett internationellt center för forskning och utbildning inom matematisk vetenskap. Det är världens äldsta matematiska forskningsinstitut och drivs av Kungliga Vetenskapsakademien.

www.mittag-leffler.se