Run A Farm

Internet har länge varit en självklar plats för information. Som lantbrukare har du kontakt med många olika intressenter; kunder, säljare, rådgivare samt naturligtvis andra lantbrukare. Det har också blivit vanligare att arbeta med förädling av sina produkter och försäljning till konsumenter. Maskintjänster är också en relativt vanlig inkomstkälla.

Awave har varit med och färädlat kundens idé till ett koncept som fungerar bra på webben. Awave har ansvarat för all design, ikoner och grafiska detaljer. Användarvänlighet, tydlighet och en släng av ”inte bondigt” har varit ledorden.

Webbplatsen är utvecklad i Drupal 7.

www.runafarm.se