Scanditron

Till och med Indien. Med de orden fick Awaves designers en utmaning. En webbplats som skall fungera i nästa alla världsdelar, 9 olika språk och hundratals produkter indelade i olika affärsområden och kategerier. Utbildningar, tjänster och till och med mjuvara och support kan vi addera till innehåll som skall finnas på webbplatsen.

Resultatet blevt en tydlig och enkel webbplats där information och innehåll på ett strukturerat sätt har delats in. Olika länder kan välja att publicera olika produkter och tjänster. Sorerting av produkter för att lyfta fram dem mest populäraste på olika marknader. Rättighetssystem för att låta olika administratörer hantera olika delar av webbplatsen.

Awave har ansvarat för design, projektledning och programmering. Plattformen är Drupal 7.

www.Scanditron.se