Smart Ungdom

vara med och ta fram Smart Ungdoms nya webbplats. Allt ifrån koncept & idé till design och all programmering. Vi har tagti en operativ del av att ta fram en hållbar och balanserad struktur på innehåll. Webbplatsen har två syften, dels att vara en kanal för föreningens akiviteter mot befintnliga medlemmar men likväl för att få nya besökare att bli medlemmar.

Föreningens alla lokala klubbar administrerar sitt egna lokala innehåll. Lokalt innehåll kan vara repotage, aktiviteter och evenemang som anordnas.
Till webbplasten finns det ett komplett integrerat medlemssystem. Medlemsystemet och webbplatsen är utvecklat i Drupal.

www.smartungdom.se