STIL

STIL är ett assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet.

Stils nya hemsida

Funktion och känsla

I detta projekt har stor vikt lagts på ett enkelt användargränssnitt som skapar balans mellan information till medlemmar och arbetstagande.

En tydlig struktur tillåter grupperna att enkelt hitta den information de söker samtidigt som STIL:s kommunikations- och verksamhetskrav lyfts fram. Under arbetets gång har den grafiska profilen uppdaterats och anpassats för att bli mer modern samtidigt som viktiga grafiska element har behållits. Budskap och känsla har vävts in i designen med målet att kommunicera värdeorden relation och trygghet.

STILs site har ett stort fokus på tillgänglighetsanpassning

När tillgänglighet är ett krav

STILs webbplats är till för dess medlemmar vilka primärt utgörs av personer med funktionsnedsättning. Detta gjorde omfattande tillgänglighetsanpassning till en självklarhet.

Webbplatsen är inte bara designad för att ha hög läsbarhet och skarpa kontraster utan har även anpassats enligt WCAG-standard. Förenklat kan det beskrivas som att innehållet på webbplatsen skall vara tillgängligt för individer med t.ex. synskador eller kognitiva svårigheter. För att göra det enklare att interagera med innehållet har vi implementerat funktionalitet som ordförklaringar, skärmläsarfunktion, möjlighet att öka textstorlek på sidan och lättlästa sidversioner med ett enklare språkbruk. Även strukturen på koden är anpassad för att personer med begränsad rörlighet ska kunna navigera sig fram mellan länkar genom tab-tangenten.