Storebrand Fastigheter

Storebrand Eiendom AS och dess dotterbolag Storebrand Fastigheter AB är en av de ledande kapitalförvaltarna inom fastigheter i Norden med 35 miljarder kronor i reala tillgångar under förvaltning.

Awave har stått för allt ifrån koncept och idé till design, utveckling och projektledning. Den stora utmaningen bestod i att ta fram något nytt och annorlunda men ändå hålla sig till de traditionella upplägget på en webbplats.

Till uppdraget har Awave tagit fram den uppdaterade logotypen som Storebrand Fastigheter använder.

http://www.storebrandfastigheter.se