Svebio

Svebio har idag cirka 300 medlemsföretag och ett hundratal enskilda medlemmar. Svebioföretagen är verksamma i hela produktionskedjan alltifrån skörd och insamling av biobränslen i skog, på åkrar, på torvtäkter och i avfallshanteringen, över transportföretag och handelsföretag, via förädlingsföretag som pelletsfabriker och biodrivmedelsfabriker, till slutanvändare i värmeverk och industrier.

Awave har varit med och tagit fram Svebios nya webbplats. Webbplatsen skall dels driva in företag och privatpersoner till att bli medlem men likaväl serva befintliga medlemmar, press och media med information om branschen. Det syns tidligt diretk på startsidan vilket syfte webbplatsen har. Nyhetsflöde, branschnyheter och evenemang är i fokus.

Awave ansvarade för koncept och idé, grafisk design, interaktionsdesign och programmering. Webbplatsen är utvecklad CMS verktyget Drupal.

www.svebio.se