Svenska Försäkringsföreningen

Svenska Försäkringsföreningen (SFF) är med sina 139 år den äldsta verksamma organisationen i den svenska försäkringsbranschen. Svenska Försäkringsföreningens vision och verksamhetsidé utgör grunden för hela Svenska Försäkringsföreningens arbete.

På uppdrag av Försäkringsföreningen SFF har Awave utvecklat webbplatserna www.forsakringsforeningen.se, www.forsakringsjobb.se och www.nft.nu. Webbplatserna bygger på Drupal 7 och är kopplade tll bakomliggande Affärssytem för hantering av medlemmar och beställningar.

www.forsakringsforeningen.se