Tre Pelare

Bolaget erbjuder marknaden branscherfarna och drivna förändringsledare samt utredare, men också specialister vid förändringar inom riskhantering, treausury och värdepapper.

Awave har ansvarat för att ta fram en ny webbplats åt Tre pelare. Vid framtagande har vi hela tiden haft användarvänlighet och tillgänglighet i fokus. Webbplatsen har en enkel och tydlig struktur. De olika fokusområderna kommuniceras med text och bild direkt på framsidan. För att skapa mervärde till besökare och för SEO finns ett nyhetsflöde.

Webbplatsen är utvecklad i Drupal, awave har ansvarat för all design, projektledning och utveckling.

www.trepelare.se