WX3 Telecom AB

WX3 är telecomföretaget som levererar specialanpassade växellösningar för alla typer av företag oavsett bransch.

Bild som föreställer WX3:s logotyp

Wx3:s hemsida visas i olika enheter

Full fokus på konvertering

Ett tydligt mål i början av projektet var att lyfta fram och tydliggöra WX3:s unika lösningar för att enkelt vägleda besökaren.

För att nå målet har Awaves strateger, UX och UI-designers arbetat fram en lösning där startsidan visar upp tydliga ingångar för besökaren som samtidigt berättar vad WX3 gör. Samtidigt har ett stort fokus lagts på att landningssidorna likväl ska kunna upplevas som en startsida för besökare som kommer till hemsidan från annonsering eller sökmotorer. För att underlätta för besökarna ska det aldrig vara krångligt att få kontakt med WX3, därför kan man när som helst på webbplatsen klicka på “kontakta oss”-knappen som följer med och fylla i ett enkelt formulär.

Bild med citat med texten"Hos WX3 är det alltid nära till kontakt"

Det ska vara enkelt att hålla en webbplats levande

Webbplatsen är responsiv och byggd i wordpress där alla moduler är flexibla och lätthanteriga.

Det innebär att det är enkelt att skapa nya fina sidor där behov finns men även att byta ut innehåll på befintliga sidor. Awave har även gjort en fullständig SEO-analys åt WX3 som vägleder hur de bör arbeta med hemsidan så som viktiga nyckelbegrepp men även exempelvis hur lång en titel bör vara.

Bild som visar hemsida på olika enheter