Accessibility

På webben är alla välkomna. Tyvärr innebär det inte att alla har så lätt att tillgå den. För såväl som i den fysiska värden som i den digitala så är det många av oss som har svårigheter att ta sig fram. Så för att göra webben tillgänglig för så många som möjligt kommer här lite tips och idéer som kan vara bra att förhålla sig till.

Några bra riktlinjer att följa är fyra stycken framtagna under namnet WCAG 2, “Web Content Accessibility Guidlines 2.0”. De fyra riktlinjerna kan översättas som mottagligt, hanterbart, förståligt och robust.

Mottagligt – En hörselskadad person kan ha svårigheter med att uppfatta ljud eller saknar förmågan helt, medan en annan kanske saknar läsförståelse eller talar ett helt annat språk. Information och media bör därför kunna tas in på så många sätt som möjligt för att kunna nå en bredare målgrupp. Mottaglighet kan även handla om att forma information så att robotar förstår sig på den, exempelvis en sökmotor.

Hanterbart – En hanterbar webbplats är en som inte bara förlitar sig på att användarna har tillgång till tangentbord och mus. Rörelsehinder kan göra att mus helt måste uteslutas vilket exempelvis gör att “hover” effekter inte är tillgängliga. Att kunna använda hela webbplatsen endast med tangentbordet kommer att gynna många. Hanterbarhet kan också handla om att ge användarna den tid de behöver. Viktiga budskap bör därför inte placeras i en slider där innehållet roterar, alla användare kommer inte att hinna läsa.

Förståligt – Detta är något vi förespråkat tidigare i vår blogg, webbplatser ska vara enkla för användaren att förstå. Texten ska vara tydlig och relevant, onödig information skalas bort. Något vi också tagit upp tidigare är att designa efter användarnas förväntningar. Allt för att skapa ett förståligt flöde som användarna enkelt kan hantera.

Robust – Denna riktlinje ställer tekniska krav på webbplatsen. En robust webbplats har också stöd för flera enheter och storlekar på skärmar, detta är vad som kännetecknar responsivitet. Webbplatsen ska också fungera likadant i olika webbläsare och på olika operativsystem. Även mediaspelare och plugins som används måste testas så att det fungerar på olika enheter.

Accessibility, eller tillgänglighet, handlar alltså om att försöka se på saker och ting från andras perspektiv och samtidigt stödja dessa. Ett bra tankesätt är att försöka göra flera alternativ för samma ändamål. Det kan handla om att inte bara skilja två klickbara val med färger, eftersom en stor del av oss är färgblinda, utan då även använda text, symbol eller ljud. Att kunna interagera med en knapp genom både mus och tangentbord är ett annat exempel där olika alternativ uppfyller samma ändamål. Små knep kan göra stor skillnad för många!