Tillgänglighetsdirektivet skärps 2025 – så anpassar du dig

Under några års tid har ett EU-direktiv om tillgänglighet varit obligatoriskt att förhålla sig till för offentliga verksamheter. Från och med 2025-06-28 kommer tillgänglighetsdirektivet dock gälla alla verksamheter och bli svensk lag. Siter som inte uppfyller kraven på tillgänglighet gällande till exempel användargränssnitt kommer inte tillåtas på marknaden efter att lagen träder i kraft fullt ut. Det innebär att all typ av e-handel måste anpassa sig efter de tillgänglighetskrav som ställs.

Vad innebär tillgänglighetsdirektivet?

Detta tillgänglighetsdirektiv gör att e-handlare måste anpassa webbplatsen för personer med utmaningar inom till exempel syn, hörsel, kognition och motorik. Det kan handla om långvariga eller permanenta utmaningar såsom dyslexi eller kortvariga problem som en bruten arm som leder till att personen inte kan navigera på siten via mobilen på samma sätt som innan.

Det är runt 50 olika riktlinjer som du måste förhålla dig till, både gällande kod och information som läggs ut på webbplatsen. Bland annat måste koden som skrivs för siten vara uppbyggd på rätt sätt, i rätt ordning och ha en viss typ av taggar på plats. Innehållet behöver anpassas så att till exempel bilder har en alternativ text och videos ska vara transkriberade. Du behöver även anpassa de visuella delarna, bland annat genom att ha tillräckligt stor text, rätt kontraster och tillräckligt tydliga effekter.

Vad händer om man inte anpassar sin e-handel i god tid?

Även om webbplatser som är skapade före det att lagen träder i kraft kan leva kvar ett tag till, är det bra att anpassa sig i god tid eftersom du annars riskerar dryga böter. Som lägst kan böterna hamna på 10 000 SEK, som mest upp mot 10 miljoner SEK. Tidsfristen för att betala böterna är dessutom endast 30 dagar, vilket gör det väldigt viktigt att anpassa sin site så snart som möjligt.

Mikroföretag omfattas inte av den nya lagen

Observera att den nya lagen inte gäller för s.k. ”mikroföretag”. Med mikroföretag syftar man på företag med färre än 10 anställda och en årsomsättning (det belopp som tas under en viss period) eller balansomslutning (en deklaration över ett företags tillgångar och skulder) som understiger två miljoner euro.

Kontakta oss för att få hjälp med tillgänglighetsanpassning

Beroende på vilken typ av site du har och hur den är uppbyggd kan vi på Awave anpassa den efter de nya tillgänglighetskraven. Vi har medarbetare som är certifierade i tillgänglighetsanpassning, med god erfarenhet av just den här typen av arbete.

Något som är värt att veta om är att det oftast är bättre att bygga om en site helt och hållet. Att försöka anpassa en existerande webbplats i tron att det är en ”quick fix” tenderar att bli dyrare än om man har med sig rätt tänk redan från start i ett projekt. Som ansvarig för en e-handel så kommer lagen innebära att du behöver skapa rutiner för att kontinuerligt kontrollera att siten verkligen är tillgänglighetsanpassad, något vi på Awave också kan hjälpa till med.

Kontakta oss för att ta reda på mer om tillgänglighetskraven och hur vi kan anpassa just din specifika site!