Analys av Google Ads-konto, det här bör du tänka på

Google Ads analys

Ett Google Ads-konto behöver ständigt utvecklas och granskas regelbundet för att uppnå bästa möjliga resultat. Därför är det viktigt att genomföra en större analys kanske en till två gånger om året beroende på kontots storlek eller efter en större förändring för att hitta potentiella förbättringar. Många tror att det räcker med att bara sätta upp ett Google Ads-konto med en önskvärd struktur för att sedan låta det rulla på utan att göra några större förändringar. Detta är en missuppfattning då Google Ads fungerar i samverkan med makromiljön vilket påverkar kontot med alltifrån söktermer, annonsernas relevans till antalet konkurrenter.

Innan man startar en analys av kontot

Innan man börjar analysera kontot bör man först definiera målen med annonseringen. Är målet att få in fler leads via ett formulär eller är målat att bara stärka varumärkeskännedom. Valet av mål kommer att avgöra hur man sedan måste strukturera kontot samt vilka kampanjtyper man bör använda och vilken budstrategi som passar målet bäst.

Bestäm också vilka nyckeltal som är viktiga att utgå ifrån när man gör analysen. Till exempel är kostnad per konvertering det absolut viktigaste eller är det en ökad klick frekvens? Ett annat tips är att försöka använda så mycket data som möjligt när man ska ta strategiska beslut. Använd helst inte mindre än 6 månader av data men gärna mer. Kolla också upp de senaste uppdateringarna gällande nya riktlinjer för Google. En stor förändring som skede nyligen var att alla standardannonser inte längre går att skapa och korrigera samt att Smartshopping-kampanjer ersätts av Performance Max.

Vad vi bör kolla på under en Google Ads-analys

När vi gör en Google Ads-analys går vi igenom hela kontot för att säkerställa att vi inte har missat något som negativt kan påverka våra resultat. När en kund kommer till oss går vi igenom hela kontot från grunden för att se till så att allt ifrån spårning till val utav sökord är korrekta. Många gånger har det hänt att kunder har kommit till oss efter att själva ha satt upp kampanjer som inte har levererat som önskat bara för att kontoinställningarna och spårningen inte varit korrekt uppsatt. Vi hade en kund som kom till oss efter att annonseringen inte längre var lönsam. Vi upptäckte ganska snabbt att kunden hade missat att välja att bara synas i Sverige och annonserade därför över hela världen.

För att göra en grundlig analys av ett konto bör man kolla följande:

  • Kontoinställningar
  • Kampanjinställningar och struktur
  • Attributionsmodell
  • Konverteringsåtgärder / måluppsättningar
  • Språkinställningar
  • Geografiska inställningar
  • Dagar och tid
  • Enheter
  • Målgrupper
  • Budstrategi

Vad ska du tänka på kring attributionsmodell?

Många glömmer också bort att välja rätt attributionsmodell. Tänk på att automatiska budstrategier fungerar bättre enligt Google med datadriven attribution. En annan viktig sak att tänka på är om man vill synas både i Googles sök- och displaynätverk eller om det räcker att man bara syns i sökresultaten. När man väljer att synas i båda nätverken kan sökannonserna visas som display bilder på olika hemsidor vilket inte alla är bekväma med.

Det är också bra att gå över målen för att se att de är korrekta och samlar in data. Ett bra sätt att se vilka mål som genereras från vilka kampanjer är att segmentera på konverteringsåtgärd i menyn. Genom att välja rätt konverteringsåtgärd för rätt kampanjtyp kan man öka konverteringsgraden markant. Att kolla enheter är också en sak som många glömmer bort då Google prioriterar mobiler. Beroende på företag kan det ibland trotsallt vara mer lönsamt att höja bud för datorer och sänka bud för mobiler. Inte minst för B2B-företag som annonserar på väldigt dyra söktermer kan budjusteringar på enheter vara ett sätt att sänka CPC.

Platser och språkinställningar

Samma sak gäller för platser och språkinställningar. Ett tips är att lägga till fler städer trots att man annonserar över hela landet bara för att kunna justera buden beroende på vart man får in flest konverteringar. När det kommer till språk är ett tips att kolla söktermerna. Många inte minst när det gäller B2B-sökord söker på engelska. Ser man att folk som söker på engelska inte konverterar men kostar pengar kan det ibland vara värt att bara välja svenska som språk i inställningarna.

Annonser och sökord

När det kommer till annonser och sökord är det viktigt att informationen och budskapet i annonserna stämmer överens med hemsidan och att annonserna är relevanta. Värt att rekommendera är att gå över listan om en sådan finns på negativa sökord. Ibland kan man ha råkat lägga till ett ord som förhindrar att man visas på andra viktiga sökord. Därför är det bra att regelbundet gå igenom de negativa sökorden.

Vi på Awave hjälper gärna till med en Google Ads-analys för att ni ska få ut så mycket som möjligt utav er annonsering. Boka ett möte idag så berättar vi mer!