Användarupplevelse eller Kundupplevelse?

US design logotyp

Användarupplevelse (user experience, UX) är inte samma sak som kundupplevelse (customer experience, CX). De båda områdena påverkar dock varandra och det kan vara bra att veta hur.

Användarupplevelse (UX) är något vi jobbar väldigt mycket med i våra projekt här på Awave. Det omfattar bland annat att vi genom workshops, design och testning strävar efter att ta fram hemsidor och tjänster som är effektiva, tilltalande och lätta att använda.

Kundupplevelsen (CX) har ett betydligt större omfång. Denna typ av upplevelse formas av alla de byggstenar som tillsammans bildar ett företag eller varumärke. Det rör sig exempelvis om marknadsföring, kundservice, prissättningar, leveranser och all typ av interaktion med en produkt eller tjänst som har med företaget att göra.

Så, medan UX handlar om huruvida användarens upplevelse av en specifik produkt, tjänst eller hemsida är positiv eller negativ så omfattar CX snarare den totala upplevelsen av hela varumärket. Bra UX kommer alltså vara en betydande faktor för en positiv CX. Ju större del av företagets huvudsakliga verksamhet som sköts via en digital tjänst desto större påverkan kommer användarupplevelsen av denna tjänst att ha på den totala kundupplevelsen av hela företaget.

Hängde ni med? För att summera det hela kan vi säga att det finns många faktorer som påverkar helhetsupplevelsen av ett företag, men användarupplevelsen av företagets digitala tjänster kan ha en väldigt stor påverkan. Att väva in slutanvändarnas perspektiv tidigt i ett projekt bidrar till ett bättre resultat och en nöjdare kundkrets!