Awave har byggt Justitiekanslerns nya webbplats

En bild på en stad

Justitiekanslern (JK) är en myndighet under regeringen vars uppgift bland annat är att reglera skadeståndsanspråk mot staten och att vara åklarage I tryck- och skadeståndsanspråk. 

JK gav Awave uppdraget att ta fram en ny responsiv och tillgänglig webbplats. JK.se är en webbplats med mycket information. Tusentals beslut och rättegångar måste vara tillgängliga samtidigt som det måste gå snabbt för besökare att hitta rätt information.

 Awave analyserade vilken information som är viktigast och vanligast att besökare till JK.se letar efter. Därefter hjälpte vi JK att ta fram en webbplats som  är enkel, informativ och tillvaratar besökarnas intressen. 

Awave har stått för förstudie, design och kodning av webbplatsen som bygger på publiceringssystemet Umbraco.