Awave och Scrum

Vi tar det från början. För er som inte riktigt känner till metoden Scrum kan vi börja med att förklara innebörden. I kombination med att vi jobbar agilt (som du kan läsa om här) använder vi oss också av metodiken Scrum. Kort kommer termen från början från rugbyn och syftar till den täta kontakt spelarna måste hålla för att föra bollen fram i spelet. Då kanske ni redan där förstår hur metoden fungerar inom systemutveckling.

Det syftar till ett tight samarbete i teamen där man utgår ifrån en backlog, dvs den centrala listan med önskemål från kunden i ett projekt. Utefter som arbetet fortskrider uppdateras hela tiden backlog efter vad som är väsentligt genom det tighta samarbetet i teamet. På så sätt blir det fokus på affärsnytta och möjligheten att jobba strukturellt. Man kan hela tiden bibehålla effektivitet i projektet och sträva efter en så smidig väg som möjligt fram till effektmålet.
För oss är det viktigt att jobba på det här sättet för att uppnå en kostnadseffektivitet samt att erbjuda kunden en trygg och effektiv väg till avslutat projekt.