Awave släpper STs a-kassas nya webbplats

En mobiltelefon en ipad och en data

En responsiv webbplats med internt datornät, hypermodern interaktionsdesign samt ett nytt sofistikerat system för blanketthantering. Dessa funktioner finns på STs a-kassas nya webbplats som har release i dagarna. 

Awave gav STs en helhetslösning från koncept och grafisk design till innehållsstruktur och programmering. Vi har skapat en enkel, sökbar och informationsrik sida. Webbplatsen är utvecklad i publiceringsverktygetDrupal. Många moduler som innehållshantering, automatiserade listor, sökfunktionalitet samt rollhantering är standardfunktioner.

Awave har arbetat fram ett system för att hantera sökoptimering. Aktuella frågor och svar samt en omräkningstabell får användaren att stanna längre på sidan. Andra moduler på webbplatsen är puffytor som intresserar icke-medlemmar. Det finns även ett nyhetsflöde som uppdateras i realtid. Där publiceras information som utbetalningsdagar och evenemang.

STs betalar ut arbetslöshetsersättning till arbetslösa medlemmar. 2013 hade organisationen cirka 74,200 registrerade medlemmar. Under år 2013 betalade a-kassan ut ersättning till cirka 2 800 personer.