Awave tar över förvaltningen av Disperators webbplats

Disperator har valt Awave som partner för den befitnliga webbplatsen som är utvecklad i publiceringsverktyget Drupal. Awave har fått ansvaret att hantera vidareutveckling och support.