Awave utvecklar webbplats åt ABW Equipment i Drupal 7

ABW hemsida

Webbplatsen www.berkel.se presenterar företaget ABW Equipment, dess verksamhet och produkter. Fokus på webbplatsen har varit att få besökaren att direkt på startsidan hitta till rätt produkter och ge befintliga kunder enkla och snabba kontaktvägar.

Syftet med webbplatsen är att väcka ett ”ha begär” hos nya kunder, låta återförsäljare snabbt få ta del av produkter samt tillhörande specifikationer, säkerhetsinformation och faktablad.

ABW Equipment vill även förenkla för befintliga kunder att beställa reservdelar och få kontakt med servicecenter.

Detta har man löst genom att puffa ABW Equipments produktområden direkt på startsidan, ha tydliga kontaktytor med formulär. För att öka konvertering och för att få besökaren att stanna på webbplatsen finns det en produktvägledare som är interaktiv, enkel och rolig att använda.

Awave har ansvarat för koncept & idé, design och interaktion samt programmering av http://www.berkel.se.Webbplatsen bygger på den senaste versionen av publiceringsverktyget Drupal.

Webbplatsen har stöd Youtube och har  en flexibel motor för presentation av alla produkter. Installationen bygger helt på Drupal 7 och dess standardmoduler. För mobila enheter finns det en mobilvänlig version av webbplatsen. Den mobila webbplatsen har en navigering som är optimerad för touch och innehåller endast de viktigaste delarna såsom produkter och kontaktytor.