Awave utvecklar webbplats åt Energirådgivningen i Drupal 7

Engeri klimat hemsida

Energirådgivningen är ett samarbete mellan 27 kommuner i Stockholmsregionen som servar 1,8 miljoner invånare med energi och klimatråd. Webbplatsen www.energiradgivningen.se är Energirådgivningens webbplats och står för verksamhetens webbnärvaro.
Syftet med webbplatsen är att informera, utbilda och tillhandahålla information som berör energi och klimatråd, dels på en mer generell nivå men likaväl på en lokal nivå. Webbplatsen skall berätta om Energirådgivningens alla kostnadsfria tjänster såsom telefonrådgivning, arrangerade besök hos bostadsrättsföreningar, villaföreningar, företag och skolor.

Webbplatsen har gemensamt innehåll från Energirådgivningen samtidigt som varje kommun finns representerad på sin egna sida med kommunens egna aktiviteter och innehåll.
Webbplatsen skall tillgodose många olika målgrupper såsom privatpersoner, företag, föreningar och bostadsrättsföreningar, alla med olika behov och förutsättningar. Tidigt i projektet definierades tydliga mål som skulle uppfyllas, värdeord som finns med i målbeskrivningen är, Tillgänglighet, lokalt förankring, modernt och interaktiv.

Webbplatsen innehåller information, tips och råd om energi och klimatfrågor. Innehållet har fokus på att återge besökaren fakta men på ett enkelt och lättläst sätt. Energirådgivningen har inte bara till uppgift att tillhandahålla fakta utan en viktig del av verksamheten är att informera och utbilda allmänheten om vidden av att vara energismart och hur enkelt det faktiskt är. För att väcka intresse hos besökaren har webplatsen direkt på startsidan en funktion där besökaren får ange ens egna förbrukningsmönster.

Vidare har ledord vid utveckling av www.energiradgivningen.se varit enkelt och tydligt för alla målgrupper och användare. För att tillgodo dessa krav har Awaves erkänt duktiga interaktionsspecialister arbetat mycket med flöden och struktur. Olika navigeringsmodeller har testats mot användargrupper och i interaktiva mockups. Den gemensamma nämnaren i alla testresultat pekar mot att informationen skall grupperas mot definierade målgrupper. Ett exempel på detta är puffarna på framsidan ”För Privatperson”, ”För företag” och ”För förening”. En stor del av besökaren kommer från någon av dessa grupper, för att förenkla ytterligare listas populära länkar under varje puff.

Energirådgivningen har gett ut flertalet faktablad med olika innehåll. Ett populärt faktablad är ”10 energiråd”, Faktabladet är översatt till 13 olika språk, dessa finns representerade direkt på startsidan. För att på enklaste sätt få kontakt med Energirådgivningen har www.energiradgivningen.se direkt ett formulär på startsidan där besökaren anger sitt telefonnummer. Givetvis finns de mer traditionella kontaktvägarna representerade.

Webbplatsen har två olika informationsflöden, dels ett nyhetsflöde men även ett flöde som visar olika evenemang som arrangeras. På startsidan visas alla nyheter och evenemang men på de lokala kommunsidorna begränsas innehållet till den valda kommunen.
Awave har ansvarat för koncept & idé, design och interaktion samt programmering av www.energiradgivningen.se.

Webbplatsen bygger på den senaste versionen av publiceringsverktyget Drupal. Drupal är ett av de snabbast växande publiceringsverktygen som finns på marknaden och bygger på öppen källkod. Webbplatsen innehåller många olika moduler som finns för Drupal, bland annat moduler för filhantering, innehållshantering, automatiserade listor, sökfunktionalitet, rollhantering och många fler.