Awave utvecklar webbplats åt Petrogrand i Drupal 7

Petrogrands hemsida

Webbplatsen www.petrogrand.se presenterar företaget Petrogrand och dess verksamhet. Fokus vid framtagandet av webbplatsen har varit att den skall vara lättnavigerad, informativ och tydlig. Webbplatsen har till syfte att dels informera aktieägare om verksamhetens utveckling men även steg för steg visa hur borrning av olja fortskrider. Dels genom text men även med många bilder.

En del av webbplatsen har till syfte att skapa intresse hos allmänheten, press och potentiella investerare. I dagsläget har Petrogrand två olika verksamheter som pågår i Ryssland. För att lyfta fram detta tydligt och för att besökaren enkelt skall kunna nå informationen finns det direkt på startsidan två puffar. I samband med detta visas även aktiekurser upp rullande. Genom dessa funktioner ger vi den befintliga aktieägaren relevant information. Bildspelet på startsidan är en av de första sakerna en besökare ser, det  kommunicerar tydligt med bilder och text vad Petrogrand driver för verksamhet utan att besökaren själv behöver leta sig fram till relevant information.  För att ytterligare ge befintliga aktieägare mervärde listas de senaste pressmeddelanden direkt på startsidan och besökaren ges möjligt att starta en prenumeration.

Awave har ansvarat för koncept & idé, design och interaktion samt programmering av http://www.petrogrand.se. Webbplatsen bygger på den senaste versionen av publiceringsverktyget Drupal.