Börja din UX-design process på rätt sätt

Börja din UX-design process på rätt sätt

UX-designprocessen är en process som gör det möjligt för produktteam att skapa produkter, varor och tjänster som människor behöver, använder och njuter av. Oavsett hur unik och komplicerad din designmiljö är, bör din UX-process börja med en definition av din produkt, vara eller tjänst. 

Definitionsfasen en av de viktigaste faserna i UX-design och görs faktiskt innan UX-designprocessen börjar. Innan du kan börja arbeta måste du förstå dess sammanhang. Därför sätter definitionsfasen grunden för den slutliga produkten. Under denna fas både brainstormar UX-designer tillsammans med intressenter samt håller intervjuer.  

Intervjuer med intressenter är viktigt för att samla insikter om sina mål. Att definiera målen och värdena är en viktig drivkraft för en resultatdriven process. Intressenterna ger dig och ditt team värdefulla insikter, och de kommer sannolikt också att vara inblandade i beslutsprocessen i framtiden. 

Eftersom UX är en användarbaserad metodik, förväntas du inte få några lösningar eller svar från intressenternaDäremot kommer intressenterna vara med i processen och vara den som bestämmer målet med resultatet från användarundersökningen. 

Självklart, precis som alltid, kan ni kontakta oss om ni har några frågor eller funderingar.