Broker Sweden ABs nya webbplats är sjösatt!

Broker swedens hemsida

Hos oss på Awave finns sedan länge en stor representation av båtintresserade medarbetare, så det var nästintill slagsmål mellan projektledarna om att få handha projektet med en hemsida åt Broker Sweden AB som arbetar med båtförmedling!
WordPress-avdelningen rodde till slut uppdraget i hamn. Den nya webbplatsen är en nysatsning från kundens sida där de frångår sin tidigare annonseringslösning för att framför allt själva kunna styra mer exakt vad som publiceras och få en bättre överblick på besöksstatistik. Resultatet hittar du på http://brokersweden.com/ – in och kika!

Awaves egna fartygsflotta som i dagsläget inkluderar både Buster och Yamarin används till allt från personalvård i form av skärgårdsfiske, planeringsmöten över en kaffe mitt i Löparöfjärden, transport till och från jobbet samt aktiviteter vid vår senaste kickoff.
Förhoppningen från oss, och framför allt de delar av personalstyrkan som redan lagt ankaret i båtlivet, är givetvis att vi i och med detta nya samarbete skall inspirera fler till båtköp – framför allt internt här hos oss, men även överlag till Broker Sweden. I det interna båtforumet ryktas det redan om en vadslagning om vem som blir nästa på företaget att köpa sig genuin lycka i form av en marin farkost.