Cornerstone Convergence 2019

Awave at Cornerstone Convergence 2019

Montern var välbesökt och under veckan träffade vi ett 50-tal framtida kunder. Många nya intressanta kontakter knöts under veckan.

Vi ser en tydlig trend kring att LMS/HR-plattformar blir mer och mer viktiga för större organisationer. ACMS togs emot väl av besökarna och vi ser fram emot att gå live med flertalet nya kunder under 2020. Många utav Cornerstones övriga partners såg också möjligheten med ACMS och visade intresse av att erbjuda samma lösning till sina kunder.

Som vanligt har Cornerstone överträffat sig själva med en stor påkostad slutfest med uppträdanden och god mat.

Årets tema var kända film-karaktärer.

Convergence arrangerades i London på Tobacco Dock.