De vanligaste misstagen i WordPress

Wordpress logotyp

Det händer att vi tar över wordpressproduktioner där man ser icke optima lösningar. Framförallt ser vi lösningar som inte utnyttjar wordpress funktioner och klasser på rätt sätt. Detta leder till att man har byggt en lösning som inte lika enkelt kan byggas ut genom WordPress plugins och teman.

Att använda sig av innehållstyper istället för att göra egna databaslösningar
Ofta ser vi lösningar där man har gjort egna databaslösningar för att hantera innehåll. Detta är dumt då man genom att använda sig av innehållstyper får ett färdigt administrationsgränssnitt för innehållstypen och att denna enkelt kan expanderas med advanced custom fields och att inbyggd funktionalitet för att exportera och importera innehållet kommer automatiskt. Även kategorisering kan lätt kopplas på på innehållet samt att temafiler och arkiv automatiskt kommer med.

Använda sig av hooks på rätt sätt
Man behöver väldigt sällan uppfinna hjulet på nytt när man arbetar i WordPress. Det är bättre att vi tillägg expandera kärnan och de tillägg man har installerat. Man skall dock tänka på att inte ändra i tillägg då detta gör att man inte längre kan uppdatera tillägget. Vill man skapa till exempel ett formulär som exporterar data till en extern tjänst är det ofta bra att använda gravity form och göra en hook som exporterar vidare datan som sparats till den externa tjänsten.

Inte överanvända wysiwygeditorn utan istället dela upp innehållet
Många använder den inbyggda wysiwygeditorn och positionerar där ut innehållet. Detta är dumt då det ofta leder till att en kund ändrar innehållet och plötsligt ser sidan helt annorlunda ut. Har man en 2 kolumns design är det bättre att ha en editor för vänster respektive höger sida. Vi vill också varna för att överanvända shortcodes för att positionera ut innehåll i olika kolumner. Detta gör er sida betydligt svårare att göra responsiv.

Inte ta ett tema rakt av och ändra i
Ofta ser man att någon har aktiverat ett av wordpresstandardteman och börjat ändra i. Detta är jättedumt då kunden kanske väljer att uppdatera temat och plötsligt så fungerar inte temat längre. Det är alltid bäst att i dessa fall göra en så kallad child theme som ärver från ett annat tema.

Detta är några av de misstag som vi har sett. Vill ni ha rådgivning kring hur ni bäst jobbar med er wordpressite så ta kontakt med oss för rådgivning.