E-handel – lite om allt

Att välja plattform för e-handel är en djungel .Det är mycket tid och pengar på spel.  Beslutet kan vara avgörande för goda resultat och omsättningsvolymer. Vårt bästa tips är att ta kontakt med en oberoende expert (t.ex. Awave) som kan hjälpa dig att kartlägga dina behov och ge feedback om bästa lösningarna. E-handel idag är en bransch under ständig förändring, och det gäller att hänga med för att inte tappa kunder till andra som anpassar sina lösningar efter marknaden.

Det första som är viktigt för att lyckas med en bra e-handel är att få kunder.
Då gäller det att få besökare till webbplatsen och göra (konvertera) besökaren till kund. Att få många besökare och ha hög konvertering är en hel vetenskap. Det finns många företag som är specialiserade inom den grenen och arbetar  med SEO (search enginge optimasation) och SEM  (search engine marketing) för att driva trafik.

Men det som jag tycker är intressant, är hur kan själva webbplatsen och e-handeln kan hanteras för att öka konverteringen. Vad kan ni göra utan SEO och SEM företagens insatser. Kan ni göra A/B tester på produkter. Regionsanpassa innehåll.
Går det att kostnadseffektivt förnya webbplatsen när maknaden kräver det?
Det är viktiga verktyg att ha vetskap kring och ta ställning till när ni väljer e-handelsplattform.

Det andra som är viktigt för att lyckas med en bra e-handel är ett back office som kan hantera volymer.
Hur många minuter tar varje order från status ”inkommen” till status ”Stängd, levererad och betald” för en back office-anställd. Hur många ordrar kan ni klara.
Hur hanteras ekonomin. Integration med ekonomisystem som Visma? SAP? Klarar ni hantera odrar inom och utanför EU med momsregler och tull. Hur hanteras lagerhållning.

De här frågeställningarna går hand i hand med vilken teknik som ligger bakom webbplatsen.

En tredje viktigt del i val av e-handel är att tänka på drift.
Se till att webbplatsen är säker, att det finns backuper samt en plan på vad som görs om webbplatsen inte fungerar.
Vilket SLA räknar ni med. Tänk på att ett SLA på 99% jämfört med ett på 99.5% kan innebära 0.5% högre omsättning!
Sist men inte minst, tänk även på prestanda. Samt hur den kan mätas och förbättras.